Nya Innate.se – Samlingsplats för nyheter kring vård och läkemedel

Hej välkomna till nya Innate.se  – samlingsplatsen för nyheter kring vård och läkemedel. Vi kommer skriva om sjukdomar, tandvård, antibiotika och annat som har med sjukvård och hälsa att göra. De flesta rapporter och nyheter kommer från fackpress och forskningsrapporter. Våra huvudsakliga källor blir Läkemedelsverket, Fass, Tandläkartidningen och forskningsdatabaser från universiteten.

Vår första inlägg är om det ständigt aktuella ämnet ”stress”.

Alla har vi känt oss stressade i olika situationer och när detta sker känner vi hur pulsen ökar och huvudet snurrar. Det finns två olika typer av stress där den kortvariga stressen är ofarlig, medan den långvariga sådana påverkar kroppen på flera negativa sätt. Att ta sig ur kronisk stress är inte det allra lättaste. Med alla de krav och förväntningar som finns på oss i det dagliga livet är det lätt att hamna i en ond cirkel. Stressen kan dyka upp tidigt i livet för vissa då det redan i skolan finns vissa krav att uppfylla. En del lever upp till dessa krav utan problem, medan andra känner sig stressade och oroliga att inte kunna leverera samma resultat som sina klasskamrater. Faktum är att det har gjorts undersökningar där man har kommit fram till att just stress i skolan skapar prestationsångest som i längden låser eleven som därmed inte uppnår önskade resultat. Även om vissa anser att en viss dos av stress krävs för att få människor att prestera är det viktigt att denna dos inte överskrids då detta kan få förödande konsekvenser – både för resultat samt den fysiska och psykiska hälsan.

Lagom är bäst

När det gäller stress är det viktigt att inte låta sig påverkas alltför mycket av denna. Forskare som har studerat och frågat ut elever i olika gymnasieskolor har kommit fram till att sömnen spelar en stor roll när det gäller hantering av stress i olika situationer. För att den mentala stress_skolabiten ska fungera så bra som möjligt gäller det att kroppen är i bästa tänkbara form. Som bekant påverkar den fysiska och psykiska hälsan varandra, och har man problem med den ena kan problemet ligga i den andra. Det viktigaste är att försöka hålla en hälsosam stressnivå och att inte tillåta denna att bli alltför långvarig. Kortvarig stress påverkar inte kroppen negativt utan kan till och med vara positiv om den är snabbt övergående. Det är den långvariga sådana som kan leda till olika sjukdomar.

Sämre betyg

Resultatet som uppnåtts genom den undersökning som gjorts i gymnasieskolorna visar att de elever som ofta upplever stress är de som i slutändan får de sämre betygen. Idag finns det många yttre faktorer som påverkar elevernas prestationer där konkurrens inom arbetsmarknaden är en av dessa. Gymnasieelever som ska vidareutbilda sig måste ha bra betyg för att komma in på en bra utbildning som senare förhoppningsvis leder till ett bra jobb. Denna stress känner inte bara gymnasieelever utan de flesta som idag är arbetslösa och inte kan hitta jobb. Förutom just framtidsstress kom forskarna även fram till att de elever som hade låg självkänsla oftast kände mer stress, ångest och oro och att det bör läggas mer fokus på avslappningsövningar i skolan som eleverna kan ta till så fort de känner sig stressade.