Ny metod för att hantera tandvårdsrädda

Med hjälp av musik behandlar tandläkare Bengt Ljungkvist tandvårdsrädda patienter. ”Musiken, samtalet och känslan är det centrala. Det är viktigt att patienten känner sig sedd”, säger han till Tandläkartidningen.

Idén bakom musik som behandlingsmetod kommer från den psykoterapeutiska tekniken Korta Musikresor (KMR) som är en relativt ny terapimetod i Sverige. Metoden är godkänd som psykoterapi för tandvårdsrädda av Stockholms läns landsting och varvas ibland med KBT under några sessioner innan patienten når tandläkarstolen.

Terapiformen Korta Musikresor (KMR) utgår från att musiken ska förmedla välbehag och trygghet och på så sätt hjälpa patienten att öppna upp sig och förmedla sina känslor. På detta sätt kan tandläkaren ta reda på varför patienten lider av tandvårdsrädsla, komma underfund med vad det rör sig om och också förstå varför den biter sig fast. På så sätt kan man förstå rädslan och lära sig hantera den.

Vid varje behandling ska belysningen vara dämpad, ljus ska vara tände och det ska finnas ett lugn över kliniken. Därför passar musikterapin bäst på tidig morgon eller sen kväll när det inte finns andra patienter runt omkring. All fokus ska vara på patienten och patienten ska känna sig sedd. Det är nämligen väldigt vanligt att tandvårdsrädda personen känner sig just osedda och att de inte blir lyssnade på.

Själva sessionen är sedan uppdelad i tre olika musikdelar varvat med samtal. Det första musikstycket ska skapa trygghet. Det andra musikstycket ska vara öppnande och drivande och det sista musikstycket ska ha spänning och dynamik. Innan det första musikstycket och emellan musikdelarna så pågår ett samtal om tankar och känslor som dyker upp.

När det efter ungefär sex till åtta sessioner av KMR är dags för patienten att sätta sig i tandläkarstolen och rädslorna kommer över patienten kan tandläkaren påminna patienten om vad som sagts under samtalet och på så sätt lugna och hjälpa till att hantera rädslorna.

tandlakare_radslaIdagsläget måste patienter åka till Hallstavik för att erhålla denna behandling men flera tandläkare i Stockholm följer noga denna behandlingsform. Tandvårdsrädda patienter är naturligtvis jämnt fördelade över hela Sverige så behovet är därför stort överallt men främst  i storstäderna som Stockholm och Göteborg. Enligt uppgift finns det flera tandläkare i Stockholm som tittar på denna typ av behandlingsform. Men intresse finns även i andra delar i landet. Efter artikeln har tandläkare i Göteborg och andra delar i landet hört av sig och velat veta mer om denna behandling. Förhoppningsvis kommer tandläkare i alla delar av landet att kunna erbjuda denna typ av behandling.